Skarp kritik mot förslag på amorteringskrav

1:31 min

Kammarrätten i Jönköping kritiserar än en gång regeringens förslag som ska få bolånekunder att tvingas amortera på lånet. Den kräver en grundligare utredning än det Finansdepartementet nu presenterar.

– Vi tycker att det är så ingripande bestämmelse för de enskilda att det bör regleras i lag, säger kammarrättspresident Stefan Holgersson.

Så det skulle krävs en lagändring?

– Ja. En lag om amorteringskrav helt enkelt.

I våras kom Finansinspektionens förslag om amorteringskrav på bolån.

Men Kammarrätten i Jönköping som är remissinstans tycker inte att en myndighet kan bestämma sånt.

I det nya förslag som diskuteras vill regeringen ge Finansinspektionen ökade befogenheter.

På så vis hoppas man driva igenom amorteringskravet och kyla ner bostadsmarknaden.

Men inte heller detta får godkänt av kammarrätten.

Man kan inte delegera föreskrifts-rätten till myndigheter om det rör förhållanden mellan enskilda. Enligt regeringens promemoria är det föreskrifter som riktar sig från Finansinspektionen till bankerna, säger Stefan Holgersson och fortsätter:

– Men det kommer i praktiken bli direkt tillämpligt i enskilda låneavtal, mellan låntagare och banker. Därför är det tveksamt om det är tillåtet över huvud taget

Kammarrätten i Jönköping är en av fyra domstolar som är remissinstanser i frågan.

De andra domstolarna har ännu inte kommit in med sina yttranden.