kommunal massage

Det är okey med massage i kommunal regi. Det slår länsrätten fast och avslår överklagandet från kristdemokraten Hans Jonasson i Uddevalla. Det var i höstas som fritidsnämnden i Uddevalla anställde en massör, som erbjuder badarna på Walkesborgsbadet massage mot betalning. Kristdemokraten Hans Jonasson överklagade, eftersom han anser att det är fel att kommunen bedriver den här typen av verksamhet för skattepengar. Men det tyckte alltså INTE länsrätten, som pekar på att liknande verksamhet redan bedrivs i många andra kommuner och att det är att betrakta som ett rent servicetillbehör, som kommunen har rätt att tillhandahålla.