Splittrad syn på bombkyrkogård i Östersjön

1:52 min

Polen och Litauen vill i ett nytt forskningsprojekt utreda hur man skulle kunna bärga kemiska stridsmedel, framför allt senapsgas, som dumpades i Östersjön åren efter andra världskriget.

Bomberna innehåller stora mängder arsenik och cancerframkallande ämnen. De riskerar att läcka ut i vattnet när bomberna rostar sönder.

Polen vill nu ta fram teknik och metoder för att ta hand om de kemiska stridsmedel som ligger på Östersjöns botten.

– Problemet försvinner inte av sig själv, resonerar geokemisten Jacek Beldowski på polska vetenskapsakademins havsforskningsinstitut.

Det handlar om minst 50 000 ton bomber med senapsgas och andra kemiska stridsmedel som ligger och rostar på Östersjöns botten. Eftersom det är ett relativt grunt hav, med liten vattenrörelse, kan ett läckage från bombkyrkogårdarna få stor lokal påverkan om gifterna kommer ut.

Men fortfarande är forskarna osäkra på exakt hur djur- och växtliv påverkas när bomberna rostar sönder. Arsenik och cancerframkallande ämnen har i vissa fall redan läckt ut i naturen, men mer forskning krävs för att få fram entydiga bevis på att havslevande organismer faktiskt tar allvarlig skada.

En del forskare anser helt enkelt att bomberna gör minst skada om man lämnar dem i fred. Andra, som Polen och Litauen, driver alltså nu på för att åtminstone ha teknik och metoder redo om gifter skulle börja läcka ut i större omfattning.

Att bärga kemiska stridsmedel från 100 meters djup är tekniskt mycket komplicerat. En fråga som måste utredas är om det går att ta upp bomberna utan att samtidigt smutsa ner miljön.

– Det finns också en risk att objekten går sönder när man lyfter dem och man riskerar då kontaminering i vattnet, säger Jacek Beldowski.