Rekordminus i Mark

Skolan och barnomsorgen i Mark tvingas spara över 40 miljoner kronor på två år.Det står klart sedan nämnden gjort en ekonomisk översyn.
Förra året gick barn och ungdomsnämnden femton miljoner kronor back. Ett underskott som gjort att nämnden fått en allvarlig anmärkning av revisorerna. Årets budget - efter tre månader - pekar på ett underskott på sju miljoner och att nästa års preliminära budget visar 18 miljoner minus. Sammanlagt 40 miljoner kronor minus på två år alltså.