Livsmedelsverket: Budskapet är inte att sluta äta kött

4:06 min

Världshälsoorganisationen har gått ut med en varning där mat för första gången klassas som cancerframkallande. Livsmedelsverkets rådgivare, Rickard Bjerselius, förklarade och svarade på lyssnarnas frågor i eftermiddagsprogrammet.

Det är egentligen inget nytt att charkprodukter och rött kött i för stora mängder är cancerframkallande, det nya är att dessa livsmedel nu hamnar på en tyngre varningslista än tidigare. Världshälsoorganisationen, WHO, placerar nu korven och skinkan på samma svarta lista som arsenik och cigarettrök. Rickard Bjerselius, toxikolog och rådgivare vid Livsmedelsverket förklarar:

- Självklart väger det tungt när WHO går ut med detta. Men man ska känna till att underlaget som använts för att klassa cancerriskerna inte är ett nytt underlag, det har funnits i ett antal år. WHO har nu sett en stark koppling mellan konsumtion av charkprodukter och risken för en ökning av cancer. De menar att det nu finns tydliga bevis och klassar nu därför charkprodukter som ett cancerframkallande livsmedel. Detta gäller om man äter mer än 500 gram rött kött och charkprodukter under en vecka, säger Rickard.

Hur många i Sverige överskrider 500 gram rött kött och charkprodukter per vecka?

- I Sverige var det, 2014, 42% av kvinnorna och 72% av männen. Så självklart finns det personer som skulle behöva dra ner på konsumtionen.

Hur ska man förhålla sig till detta, vad ger ni för råd?

- Äter man varierat minskar riskerna att man får i sig för mycket av någonting. Äta grönare, lagom mycket och röra på sig är våra råd från Livsmedelsverket.