Nyanlända kvinnor ska få bättre hjälp av Arbetsförmedlingen

2:11 min

Från och med nästa år börjar Arbetsförmedlingen jobba på ett nytt sätt, som ska hjälpa fler nyanlända kvinnor i jobb. Kvinnor får idag ett sämre stöd än män under sina första två år vid Arbetsförmedlingen, den så kallade etableringsperioden. De deltar i färre arbetsmarknadsutbildningar och har färre subventionerade anställningar.

Trettiosexåriga Shirin från Iran ville börja studera till undersköterska så fort det bara gick.

– Handläggare i Arbetsförmedlingen måste ge chans. Efter två år ska vi vara redo att jobba. Därför är det inte bra att människor väntar.

2012 konstaterade utredningen som hette "Med rätt att delta" att nyanlända kvinnor inte deltar i arbetsmarknadsutbildning eller har subventionerade anställningar som tex Instegsjobb i samma utsträckning som män. Det trots att forskning visar att just tidiga arbetsmarknadsnära åtgärder ökar sannolikheten att få jobb.

I arbetsförmedlingens siffror kan man se att ojämlikheten består 2015, men nu har tio arbetsförmedlingar provat ett nytt sätt att jobba, med ett lyckat resultat, berättar projektledaren Pernilla Kling:

– För kvinnorna innebär det här att de får mer stöd och hjälp och vi hoppas att de här skillnaderna helt ska försvinna. Och att fler kvinnor kommer ut i arbete och studier.

Alla inskrivna, män som kvinnor, ska passera fyra steg. Från kartläggning av meriter till att de erbjuds just arbetsmarknadsnära åtgärder. Och arbetsförmedlaren Seble Kebede vid Etablering i Spånga - Tensta, tycker att hon nu blivit bättre på att ta reda på vad kvinnor kan.

– Tidigare när de sa att de var hemma med sina barn, då frågade jag inte mer, men nu måste jag gräva djupare. Då kan det komma fram att de har sålt saker på marknaderna.

I november fattar Arbetsförmedlingen formellt beslut om att införa det nya arbetssättet i hela landet med start 2016. Men det kommer att dröja till 2017 innan vi kan vänta oss resultat, enligt Pernilla Kling, projektledare på Arbetsförmedlingen.