I helgen får sorgen ta en särskild plats

10 min

Allhelgonahelgen, en vacker men också sorglig högtid närmar sig. Hur pratar och hanterar vi sorg? Borde vi prata oftare om de som lämnat oss, för att bättre hantera sorgen? Annette Nordgren förlorade sin son Anders när han var 25 år gammal. Hör henne berätta om hur sorgen drabbade henne och hur hon hittade ett sätt att hantera saknaden efter sonen. Ingrid Edgardh, sjukhuspräst, medverkar också.