Ny motgång för Hebys länsbyte

De som strider för ett länsbyte i Heby fick idag ännu ett bakslag. Kommundemokratikommittén som nu gjort en utredning tycker att det är regeringen som också i fortsättningen ska bestämma vilket län en kommun ska tillhöra.
- Vi tycker att det system som finns fungerar hyggligt, säger Peter persson som är ordförande i Kommundemokratikommittén. Det är på förekommen anleding som kommundemokratikommittén har sett över regelverket. För det handlar om flera fall som fått uppmärksamhet, bla Heby. Alla har de fått avslag hos regeringen trots att kommuninvånarna redan har röstat för en delning. Därmot bör indelningslagen ses över och bli mer konsekvent. Idag får till exempel en kommun ansöka om byte av län, men inte om byte av landsting, det tillåter inte reglerna och har försvårat för de som vill byta.