Den här kartan visar var kvinnor och män tycker att beröring är okej

Kvinnor är nästan bara bekväma med beröring på händerna om det är främmande män som rör dem. Medan män inte är så känsliga för var främmande kvinnor rör dem, visar en ny studie.

Män är mer obekväma med att bli berörda av vänner än vad kvinnor är. Men däremot är män mer bekväma med fysisk beröring överlag.

Det här visar en ny studie från Oxford University och Aalto universitetet i Finland.

Resultatet utifrån både kvinnor och män

Över 1 300 personer har deltagit i studien där de har fått fylla i på en karta över kroppen var de är bekväma och obekväma med att bli berörda, beroende på vem det är som rör dem.

Och resultatet blev alltså att... 

  • ... män är överlag mer bekväma med fysisk beröring.

  • ... kvinnor tycker nästan bara det är okej med beröring på händerna om det är en främmande man som rör dem.

  • ... män däremot känner sig mer bekväma med beröring från främlingar än från en släkting på nästan hela kroppen.

  • ... kvinnor är mer bekväma med beröring från både manliga och kvinnliga vänner än män.