Mystiskt utsläpp i Järnsjön var olja

Det var olja som släpptes ut i Järnsjön i Årjängs kommun för drygt två veckor sedan. Det visar en labbanalys av substansen som dumpats i vattnet.

Det var privatpersoner som larmade om ett okänt vitt ämne som flöt på vattenytan.

Kommunen vill inte gå in närmare på vad resultatet visade, eftersom en utredning om eventuellt miljöbrott pågår.

Just nu pågår sanering och nya prover är tagna i sjön.

Fortfarande distribueras vatten från Årjängs vattenverk, men det är en försiktighetsåtgärd, säger kommunens tf bygg- och miljöchef Catrin Nygren.

Det finns i dagsläget ingen indikation på att dricksvattnet är påverkat.