40 år sedan giftskandalen i Teckomatorp

6:22 min

Det är 40 år sedan de första gifttunnorna grävdes upp på BT Kemis fabriksområde i Teckomatorp. Giftskandalen uppmärksammas under dagen med öppet hus och en utställning om Sveriges största saneringsprojekt på Torgskolan i Teckomatorp.

Avslöjandet om giftskandalen var till stor del Monica Ohlström Nilssons förtjänst. På 1970-talet var hon 25 år och bodde i närheten av BT Kemi med sin familj. Det luktade illa i området och när vinden låg på från fabriken mådde hennes son inte bra.

– Trots att det är så länge sedan så minns jag det väl. Det luktade jätteilla här, det tyckte alla. På något sätt fick jag reda på att företaget inte var seriöst och jag försökte ta reda på varför det luktade så illa och varför företaget hade flyttat från Malmö. Det visade sig att man hade haft problem i Malmö och istället etablerat sig i en tom sockerfabrik här i Teckomatorp. När jag började luska i det så hade jag ingen aning om att det skulle bli så här stort, berättar hon och tillägger att samtliga i familjen idag mår bra.

Att sanera området kring BT Kemi har tagit lång tid och kostat mycket pengar. Norra området är sanerat för totalt 200 miljoner kronor, nu väntar arbete med det södra området för lika mycket pengar.

– Vi har idag en förorening på det södra området som behöver hanteras och som kommer att saneras på något vis längre fram men vi har ingen spridning ut från området. I Braån, dit vattnet naturligt rör sig, har vi ett dräneringssystem idag som skulle fånga eventuell giftspridning, säger Eva sköld som är projektledare på BT Kemi Efterbehandling.

Mats Dahlberg är samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun.

– Den här utställningen är början på något som är fortsatt mycket bra nu när vi har sanerat det norra området och vi har planer på en ny detaljplan som ska antas nästa sommar och som kommer att innebära cirka 500 nya bostäder som ska stå klara 2020. Vi jobbar också med Söderåsbanan med pågatågsstationer i både Kågeröd och Svalöv och det innebär också att det kommer at bli ett lyft för hela Teckomatorp, säger han.

Går det någonsin att tvätta bort stämpeln att Teckomatorp är förknippat med en giftskandal?

– Ja, vi tycker det eftersom vi är transparanta med vårt sätt att arbeta och vi ser också att det är inget som belastar oss idag när vi ska sälja tomter. Vi får sällan frågor om detta.