Bättre utdelning genom samarbete

Nu ska länets politiker gemensamt komma fram till vilka väg- och trafiksatsningar som är de viktigaste, istället för att varje kommun slåss för sina egna intressen. Det genom det regionala samarbetsorganet Östsam.
Vi tror på bättre utdelning genom att peka ut vilka investeringar som är betydande för hela länet, säger Mjölbys kommunalråd Jörgen Oskarsson som ansvarar för trafikfrågorna inom Östsam Att samordna och prioritera väg- och trafiksatsningar i länet har hittills legat på länsstyrelsen, men nu ska kommunerna själva göra det genom Östsam. Tanken är att vägsatsningar nu ska bedömas utifrån dess betydelse för hela länet. Men förbifarter förbi Vadstena, Motala, Finspång och Söderköping hör ändå till några av de mest angelägna satsningarna, säger Jörgen Oskarsson. Även snabbjärnvägen Ostlänken till Stockholm har betydelse för tågtrafiken inom länet, anser han.