Sång snabb väg till gemenskap

Att sjunga tillsammans är den hobby som skapar gemenskap mellan människor på kortast tid.

Att sjunga tillsammans sägs ju ofta bidra till att skapa känslan av tillhörighet mellan människor i en grupp.

Men enligt forskare på Oxford-universitet är det oklart hur stor effekt själva sången har jämfört med andra gemensamma aktiviteter.

Därför lät de deltagarna i olika nybildade hobbykurser uppskatta hur nära de kom andra deltagarna allteftersom kursveckorna gick. I studien ingick både sånggrupper och grupper för handarbete och skrivande.

Även om alla till slut rapporterade om ungefär lika mycket känsla av tillhörighet, tycks sången vara speciell. Den fick deltagarna att känna sig närmare varandra efter kortare tid än i till exempel handarbetskurserna.

Referens: Eiluned Pearce et al. The ice-breaker effect: singing mediates fast social bonding. Royal Society Open Science 27 oktober 2015. DOI: 10.1098/rsos.150221