Banbesked på gång

Regeringens beslut om Botniabanan kan komma inom de närmaste veckorna. Det säger Magnus Blücher, handläggare på miljödepartementet, till P4 Västerbotten.
För att inte byggstarten ska försenas behöver Banverket och Botniabanan AB få besked innan semesterperioden. En försening skulle troligen innebära att projektet blir dyrare. Tillåtlighetsprövningen för Botniabanan bereds just nu i regeringskansliet. - Det är inte uteslutet med beslut innan sommaren, men beredningen kan också komma att dra ut på tiden, säger Magnus Blücher.