Ljusnarsbergschef om flyktingmottagningen: Vi behöver kompensation

1:55 min

Hälften av socialsekreterarna i Ljusnarsbergs kommun är sjukskrivna på grund av det stora antalet flyktingar i kommunen.


De är utarbetade, och för den ordinarie personalen som är kvar ökar därför trycket ännu mer, säger kommunchef Bo Wallströmer.

– De andra har ju inte suttit och rullat tummarna innan det här uppstått utan de har ju haft en hel del att göra de med, så alla andra ärenden finns ju kvar. Det handlar om vanliga barnutredningar, det handlar om försörjningsstöd, missbruksvård och allt möjligt som blir lidande av allt detta, säger Bo Wallströmer.

Ljusnarsbergs kommun med knappt 5 000 invånare har under flera år tagit emot många flyktingar per invånare.

Just nu har Migrationsverket 785 sängplatser i kommunen, men Bo Wallströmer tror att det är ännu fler. Det här skapar ett stort tryck på kommunen. Han och de andra cheferna ägnar stor del av sin arbetstid åt den här frågan, en av flera saker han anser att de inte blir kompenserade för.

Samtidigt som intervjun görs idag kommer ännu ett mejl från Migrationsverket till Bo Wallströmer. Det handlar om ytterligare planerade asylboenden i Ljusnarbergs kommun som om de kommer klara inspektionen kommer att ge ytterligare 390 platser i kommunen.

– Det är klart att det blir ytterligare en påfrestning, antagligen, säger Bo Wallströmer.

Kommunstyrelsen i grannkommunen Lindesberg beslutade häromdagen att ta en paus från mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Ett liknande beslut tror Bo Wallströmer att hans kommun kommer att ta. Men om det beslutet har någon praktisk betydelse är Bo Wallströmer osäker på. Vad som gäller en dag behöver inte gälla den andra, menar han.

Vad önskar du?

– Tydliga besked från Migrationsverket och stat. Till exempel att vi skulle kunna få besked när vi måste bygga om lokaler när vi måste inhysa nya elever att vi får besked innan så att vi vet att vi inte står där med en tom plånbok, utan att vi får något bidrag för det för att lösa det här nationella problemet, säger Bo Wallströmer.