Regeringen får stöd för amorteringskrav

1:26 min

Efter att ha fått kritik från flera håll får nu regeringen stöd för sitt förslag om amorteringskrav.

Såväl kammarrätten i Jönköping som advokatsamfundet anser att kravet  strider mot grundlagen, men nu säger annan tung juridisk instans, kammarrätten i Stockholm, att det inte är några problem.

Thomas Rolén är kammarrättspresident.

– Vi har gjort en ganska noggrann analys av detta och har kommit fram till att det här är ett förslag som ryms inom de grundlagsbestämmelser som vi har.

Men kammarrätten i Jönköping, den domstol som gjorde att Finansinspektionen i våras tvingades dra tillbaka sitt förslag om att på egen hand införa ett amorteringskrav har en delvis annan uppfattning.

Den anser att det inte är självklart att det nya förslaget är förenligt med grundlagen. Domstolen har också fått eldunderstöd av Advokatsamfundet där Anne Ramberg är generalsekretarare.

– Det här handlar ytterst om väsentliga åtgärder från staten gentemot enskilda hushåll. Det är det som gör att vi starkt ifrågasätter om det är grundlagsenligt att regeringen ska kunna delegera det här.

Ja, just att regeringen ska kunna delegera, överlåta åt Finansinspektionen att utforma ett amorteringskrav, det är det som regeringen nu under hösten har kommit överens om med stora delar av oppositionen.

Och det är inga problem enligt kammarrätten i Stockholm, så länge riksdagen först fattar beslut.

– Men sedan kan regeringen och Finansinspektionen närmare utforma amorteringskravet. Det ryms inom grundlagen enligt vår mening, säger chefen för Kammarrätten i Stockholm Thomas Rolén.

Kammarrätten är en av många remissinstanser som ska tycka till om det nya förslaget till amorteringskrav på bolån. Amorteringskravets syfte är att dämpa hushållens skuldsättning.