Stoltenberg: Sverige är viktigt för Nato

2:24 min

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg säger i en intervju med Ekot att Sverige viktigt för Nato. Med tanke på den förändrade säkerhetssituationen det senaste året tycker han att det är viktigt att samarbeta.

– Vi ser ett mer aggressivt Ryssland som brukar militär makt i Ukraina och på Krim. Men vi ser också våld och osäkerhet i Irak, Syrien och Nordafrika, som har lett fram till den enorma flyktingkatastrofen, som håller på att ändra de utrikespolitiska förutsättningarna kring våra länder,  säger Jens Stoltenberg.

I somras tecknade Sverige en avsiktsförklaring med Nato om att inleda ett samarbete kring cyberförsvar. Tidigare i veckan rapporterade Ekot om att Sverige överväger att gå med i Natos center för så kallad strategisk kommunikation, Stratcom, eftersom det enligt många experter pågår ett allt tydligare informationskrig. Händelserna och informationen kring Ukraina är ett exempel på det. 

Jens Stoltenberg säger att Sverige är en viktig partner för Nato.

– Det är en fördel både för Nato och för Sverige ju fler områden som vi får till samma förhållningssätt till, eftersom Sverige ligger så nära Nato både politiskt och geografiskt. Och strategisk kommunikation är viktigt. Propaganda blir allt vanligare.  Vår svar är inte att möta propaganda med propaganda utan med sanning. 

Om knappt två veckor ska Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöka Sverige i samband med det nordiska försvarsministermötet, som hålls tillsammans med de baltiska länderna.

Stoltenberg ska i samband med det mötet också träffa statsminister Stefan Löfven för diskussioner om den förändrade säkerhetssituationen i och kring Östersjön.

– Vad den ökade Ryska militära närvaron i Östersjön, hur påverkar det Svensk säkerhetspolitik och hur påverkar det Nato och hur ska vi samarbeta för att möta det, det kan handla om informationsutväxling eller samarbete om cyber, det kan vara många andra saker. Det är viktigt att vi sätter och ner och har den nära kontakten med Sverige i en aningen mer krävande säkerhetspolitisk verklighet i Sveriges närhet, säger Jens Stoltenberg.