Kaliber avslöjar: Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil

2:08 min

Läkemedelsverket körde över sin egen expert, när hon ville utreda misstänkta biverkningar av Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Dessutom stoppade verket den säkerhetsstudie som utlovades vid vaccinets införande.

Det visar en granskning som P1:s Kaliber har gjort.


När Gardasil infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet, 2012, fanns en oro efter Pandemrix, vaccinet mot svininfluensa som visade sig kunna orsaka narkolepsi. Som en extra försiktighetsåtgärd utlovade Läkemedelsverket en förstärkt granskning av misstänkta biverkningar. Men den blir aldrig av.

Charlotta Bergquist, utredare på Läkemedelsverket, säger att man snart fick den kunskap man behövde ändå. Främst av en stor studie som Karolinska Institutet, KI, publicerad 2013.

Charlotta Bergquist, utredare på Läkemedelsverket:

– Det är ju svenska och danska flickor som ingår i den studien och många av dem skulle också ingått i den studien som vi planerade. Så vi kände att den blir överflödig den studien. Den kommer inte att bidra med mer kunskap än vi redan har.

Men forskaren bakom studien på KI, docent Lisen Arnheim-Dahlström är tydlig med att slutsatserna som kan dras av resultaten, är begränsade.

Lisen Arnheim-Dahlström, docent vid Karolinska Institutet:

– Den tittar ju på 53 olika diagnoser. Den säger ju ingenting om andra diagnoser som vi inte har inkluderat och den säger ingenting om diagnoser som är svåra att ställa. Som tar lång tid att diagnostisera.

Läkemedelsverket ansvariga säkerhetsexpert för Gardasil, Rebecca Chandler, försökte redan vintern 2014 få sjukdomen POTS, som leder till kronisk trötthet och återkommande svimningar, klassad som misstänkt risk. Därmed skulle hon tvinga fram en studie av det misstänkta sambandet mellan sjukdomen och vaccinet. Men förslaget stoppades. Charlotta Bergquist på Läkemedelsverket försvarar beslutet.

– Man ska inkludera sådant som man tror är en potentiell risk. I det läget kunde vi inte göra den bedömningen.

Hon anser att det fanns andra saker med Gardasil som var mer relevanta att utreda. Det här var kort efter att läkare i Danmark slagit larm om just POTS som en misstänkt biverkning. Rebecca Chandler, lämnade en skriftlig protest mot beslutet och lämnade verket kort därefter.

Rebecca Chandler, tidigare säkerhetsutredare vid Läkemedelsverket:

– Vad kan vara mer relevant.

Att det där och då fanns något som var mer relevant att utreda kan hon inte förstå. Det tror jag också flickorna som får vaccinet tycker, säger hon.

– Jag tror flickorna som fått vaccinet tycker att det är högst relevant, säger Rebecca Chandler.