Borlänge är inte längre brottens värstingkommun

3:15 min

För 15 år sedan var Borlänge landets mest brottsdrabbade kommun. Men nu har polisens och kommunens samarbete lett till att antalet anmälda brott i Borlänge har minskat från knappt 10 000 till 6 000 per år.

Visserligen är Borlänge fortfarande Dalarnas mest brottsbelastade kommun. Men samtidigt så ligger Borlänge nu, för tredje året i rad, under riksgenomsnittet när det gäller antalet anmälda brott i förhållande till invånarantalet.

År 2000, när Borlänge toppade brottsstatistiken i landet, bestämde sig kommunen och polisen för att börja samarbeta och se till att få ned brottsligheten.

– Politikerna hade en dialog med kommuninvånare, skolelever och med företrädare för olika organisationer. Man tog fram en handlingsplan i 32 punkter som skulle bidra till att minska brottsligheten, berättar Sonja Sahlin som är samordnare vid Brottsförebyggande rådet på Borlänge kommun.

Erik Gatu arbetar som kommunpolis i området och menar att en av flera orsaker till att Borlänge blev Sveriges mest brottsdrabbade kommun var att ett litet antal personer var oerhört brottsaktiva.

Sen flera år tillbaka har polisen och kommunen börjat träffas regelbundet för att diskutera hur man skulle tackla problemen och även upprättat en skriftlig överenskommelse mellan Polismyndigheten och Borlänge kommun, där man listar vilka frågor man ska jobba med för att fortsätta minska brottsligheten.

Borlänge har också infört så kallade sociala insatsgrupper där polis, skola, socialtjänst och brottsaktiva ungdomar i åldrarna 15–25 år samverkar med målet att få bort ungdomarna från brottets bana.

En annan satsning är trygghetsvandringar i kommunen. På dessa vandringar är representanter för polisen, kommunen, försäkringsbolag och andra berörda med och de görs för att identifiera problem, exempelvis brist på gatubelysningar, som kan öka riskerna för att brott begås.

– Vi är inte längre sämst i klassen, tvärtom går det åt rätt håll, säger kommunpolis Erik Gatu.