Bättre väderprognoser i framtiden

2:00 min

Säkrare väderprognoser och bättre klimatstudier. Det är en del av vad forskarna räknar med att få ut av det nya radarsystem som är på väg att byggas upp i bland annat Sverige.

– Det är ett radarsystem för hela atmosfären. Där man kan se hur vågor och turbulens påverkar och kopplar ihop olika höjdskikt och på så sätt bidra till en bättre förståelse för hur man sätter ihop bättre väderprognoser i framtiden, säger Johan Kero på Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna.

Det är den internationella rymdforskningsorganisationen Eiscat som ska sätta upp 30 000 små antenner på tre platser. I finska Karesuvanto, i Bergeforsen i Kiruna kommun och i norska Skibotn.

Det blir enligt forskarna i Kiruna världens mest avancerade radarsystem som utöver bättre väderprognoser även ska ge information om norrsken, rymdväder, meteorer samt hjälpa till att kartlägga rymdskrot.

Största delen av de närmare 700 miljoner kronor som första fasen av byggandet kostar är finansierat. Utöver de tre redan nämnda länderna är även Kina, Japan och Storbritannien intresserade att vara med att finansiera projektet.

Anledningen till att andra länder vill satsa på anläggningar i norra Skandinavien är enligt Johan Kero läget.

– Vår region är unik på det sättet att den sitter i den södra kanten av vad som kallas atmosfärens polarvirvel, en luftström som cirkulerar runt polarområdet. och för att förstå det globala klimatet så måste man studera processer här.

Ännu är de bättre och mer långsiktiga väderprognoserna några år bort i tiden. Men inom det närmaste året räknar Johan Kero att den nya anläggningen som kallas Eiscat 3D ska börja byggas.

– Eiscat håller nu på med en fas som kallas för förberedelse för konstruktion som finansieras av EU. Under den fasen så ska man ta fram prototyper och annat som behövs för storskalig produktion, säger Johan Kero.