Provokationer fördjupar spänningar i Sydkinesiska sjön

1:30 min

Nu trappas ordkriget mellan Kina och USA upp. Ett fartyg från USA:s flotta rörde sig under torsdagen in i ett omstritt havsområde kring Spratlyöarna. Incidenten har gjort att spänningarna mellan den kinesisk och den amerikanska flottan nu ökat.

Under en videokonferens mellan höga amerikanska och kinesiska befälhavare i flottan varnade den kinesiska sidan för att en mindre incident riskerar att starta krig i Sydkinesiska sjön om USA inte upphör med vad man kallade "provokationer". Samtalet ska ha ägt rum igår, och innehållet rapporterades av statliga kinesiska medier idag.

Den kinesiska och den amerikanska flottan har den senaste tiden utbytt vänskapliga hälsningar och signaler mellan fartyg, men efter att ett amerikanskt militärfartyg i tisdags styrde nära ett rev som Kina gör anspråk på har tonen nu skärpts betydligt.

Kina har nyligen förstärkt sina anspråk på vattnen i Sydkinesiska sjön genom förstärka låglänta rev med stora mängder sand och enligt satellitbilder förberett byggnader och landningsbanor för flyg. Samtidigt sade den internationella domstolen i Haag i ett uttalande idag att man planerar att ta emot klagomål från Filippinerna angående filippinska krav på äganderätt till delar av det omstridda havsområdet.

Uttalandet från den internationella domstolen innebär ett nederlag för Kina. Domstolen anser inte att konflikten är en tvist som hör hemma där, utan är en fråga om Kinas nationella suveränitet.

På dagens kinesiska kartor räknas större delen av Sydkinesiska sjön som kinesiskt vatten. Men ett flertal grannländer gör också anspråk på delar av Sydkinesiska sjön, som rymmer fiskeområden, fossil energi och en av världens allra viktigaste farleder för handel och sjötrafik.