Nytt förslag om strandskyddet

Strandskyddet mjukas upp i norra Sverige, men kan komma att skärpas i storstadsregionerna och i särskilt känsliga områden, det har Naturvårdsverket föreslagit idag.
Med norra Sverige menar man här norr om Värmland, Dalarna och Gävleborg. Där anses behovet av regional utveckling vara särskilt stort, samtidigt som exploateringstrycket oftast är litet. De allra minsta sjöarna och vattendragen ska inte längre omfattas av strandskyddet. Strandskyddet är intressant för bland annat Askersunds kommun, som diskuterade frågan på en konferens i Sälen idag.