Dubblad vinst för Avesta Polarit

Stålkoncernen Avesta Polarit som bland annat äger Degerfors Järnverk redovisar en vinst före skatt och extraordinära poster på 72 miljoner euro för årets första kvartal.
Det är 665 miljoner svenska kronor, och dubbelt så mycket som samma period förra året. Avesta Polarit meddelar också att de tänker utöka kapaciteten på varmvalsverket i Torneå, från en miljon ton stål per år till 1,7 miljoner ton per år. Den investeringen uppgår till ungefär 170 miljoner euro, det vill säga en och en halv miljarder svenska kronor.