Tvist om hästsjukhus fortsätter

Tvisten om det planerade hästsjukhuset på Strömsholm fortsätter.
Vi har fört konstruktiva och bra samtal som ska fortsätta, vår målsättning är att vi ska komma överens så att alla parter blir nöjda, det säger Anders Thunberg, vd för Strömsholms djursjukhus. Detta efter dagens möte med grannar som överklagat bygglovet att bygga hästsjukhuset. Grannarna tycker framför allt att den planerade byggnaden förstör deras utsikt, och att exteriören bör ritas om. Just nu för man diskussioner om det går att flytta byggnaden, och nu ska grannarna ta ställning till ett nytt förslag.