Forskare: I praktiken ett tiggeriförbud

2:04 min

Regeringens samordnare för utsatta Eu-medborgare, Martin Valfridsson, vill införa nolltolerans mot tiggarläger. Det väcker reaktioner. I praktiken är det ett tiggeriförbud, säger Erik Hansson, Uppsala universitet.

Martin Valfridsson säger att kommuner och myndigheter länge stått handfallna. Nu vill han att polisen tar ett större ansvar, och vill förbjuda migrantläger genom att införa nolltolerans.

– Polis och privata markägare har stora svårigheter med detta. I slutändan menar jag att man ska ha nolltolerans mot att bosätta sig utan tillstånd på all mark i Sverige, säger han i Ekots lördagsintervju.

Resonemanget väcker reaktioner.

Det kan uppfattas som ett politiskt utspel för ett närmande mot tiggeriförbud, säger Karin Åström, lektor vid Umeå universitet, som forskat om tiggare.

– Om man ser till hur gemene man uppfattar det här - att man ska ha en nolltolerans och avhysa så snabbt och effektivt som möjligt - då kan många kanske uppfatta det som att detta är ett steg mot att förbjuda tiggare och det de gör. Då tycker jag att det är väldigt viktigt att göra en klar skiljelinje mellan frågorna som diskutera - som avhysning och användning av mark - är helt frikopplat från tiggeriet, säger Karin Åström.

Erik Hansson, doktorand vid Uppsala universitet, som studerat svenskars relation till tiggare, tycker att resonemanget om nolltolerans i praktiken handlar om ett tiggeriförbud.

– Eftersom man aktivt gör det omöjligt för dem att vistas i Sverige, om de inte har någonstans att ta vägen, säger Erik Hansson.

Martin Valfridsson är jurist med bakgrund som rådman, rättsråd vid Svenska representationen i EU och statssekreterare åt tidigare justitieminister Beatrice Ask. Erik Hansson, Uppsala Universitet, misstänker att tillsättningen av Valfridsson som samordnare handlar om att hitta juridiska lösningar på tiggerifrågan.

– Bland oss som följer svenska myndigheters och politikers hanterande av EU-medborgarnas närvaro i Sverige har det uppstått en gnagande misstanke att syftet att tillsätta en jurist som Valfridsson som samordnare handlar om att hitta juridiska istället för moraliska skäl för ett implicit tiggeriförbud i praktiken, säger Erik Hansson.

Men Martin Valfridsson får stöd i frågan om nolltolerans mot migrant-läger av Michael Anefur - som är riksdagslemdaot för Kristdemokraterna, och som fram till 2014 var regeringens nationella hemlöshetssamordnare.

– Det jag tycker är svårt här är att det handlar om en grupp som är oerhört utsatt. Samtidigt kan vi inte tillåta att man gör saker som inte någon får göra. Om det sen är privat eller offentlig mark, så kan man inte bara ta den i besittning. Vi måste vara konsekventa.

Det här resonemanget om nolltolerans, tror du att det är rätt väg?

– Ja, när det gäller bosättningar tror jag det.