Ryska bombplan flög mot Blekinge

Tunga ryska bombplan flög i somras mot Blekinge och Karlskrona. Svenska Gripenplan följde efter ryssarna som svängde strax innan territorialgränsen och sedan fortsatte förbi Gotland där Almedalsveckan pågick.

Nya uppgifter till DN idag menar att om de ryska flygplanen den 4 juli fortsatt 15-30 sekunder till så hade de varit inne på svenskt luftrum och flygplanen kurs tyder på att de övade anfall på mål i Karlskrona eller Kallinge.

Överstelöjtnant Stefan Ring i flygvapnet säger att uppträda på det här sättet är väldigt aggressivt och han tror att syftet med flygningen är att sända en signal om att Ryssland anser att Sverige är inne på fel väg i sitt allt djupare säkerhetspolitiska samarbete med Nato och USA.

Den 16 juni fattade riksdagen sitt försvarsbeslut för åren 2016-2020. Ett beslut som innebär att Sverige ska fördjupa sitt militära samarbete med försvarsalliansen Nato och USA.