Fortsatta diskussioner om vargen

Vargen som finns i Stora Sjöfallets nationalpark måste flyttas eller avlivas.
Det kräver fem samebyar som idag har skickat en gemensam skrivelse till Naturvårdsverket. Samebyarna kräver också en pejlingsutrustning för att de ska kunna följa vargen och dess förehavanden. Och enligt Bengt Erik Pittsa, vice ordförande i Sörkaitum sameby , så kommer länsstyrelsen hädanefter inte att meddela till berörd sameby var vargen befinner sig, vilket gjorts hittills.