Här är folk lyckligast i Sverige

Västerbottens, Jönköpings, Hallands- och Västra Götalands län. Ja, där bor de som är lyckligast i Sverige. Det visar ett nytt index som föreningen Mind tagit fram.

Nu har den ideella föreningen Mind tagit fram en lista över var i Sverige man är lyckligast.

Listan har tagits fram i samarbete med experter och utgår från självmordsantalet i alla län och att folk i länen själva fått svara på hur bra de mår.

Lyckligast i Västerbotten

Sedan 2013 har befolkningen i Västerbotten mått psykiskt bäst, enligt Minds index. De har alltså lägst antal självmord och befolkningen anser sig ha en god psykisk hälsa. På botten hamnar Gotland.

– Varför Västerbotten ligger så bra till kan vara svårt att belägga vetenskapligt. Men det finns en oerhört stark folkrörelsetradition där som började med nykterhetsrörelsen på 1800-talet. Det gör att det finns ett starkt sammanhållande kitt mellan människorna i Västerbotten, säger Carl von Essen som är generalsekreterare för Mind till Aftonbladet

Här är länen där folk är lyckligast: