Sverige

Polisens jätteprotest – tusentals brev till makthavare

4:13 min

Idag protesterar massvis av poliser mot den rådande arbets- och lönesituationen. Tusentals handskrivna brev har skickats från landets alla kanter till politiker och chefer i Stockholm.

Lisa Reventberg jobbar i yttre tjänst i Stockholm och hon är initiativtagare till protesten. Det hela började när Lisa, efter en utsättning, satt och diskuterade om rådande arbets- och lönesituation med kollegorna på jobbet.

När Lisa kom hem skrev hon ett inlägg i en intern Facebookgrupp för poliser. Där uppmanade hon sina kollegor att skriva ett personligt brev till landets politiska makthavare, media och rikspolischefen. Och hennes initiativ fick rejäl respons.

– Det verkar vara tusentals kollegor som känner för att lätta sina hjärtan i det här. Det är personligt skrivna brev med olika sorters innehåll. Men många av breven handlar om poliser som snart finner varken ork eller motivation [att arbeta] för att det inte fungerar privat- eller verksamhetsmässigt. Trots att man egentligen brinner för sitt jobb och vill jobba som polis, säger Lisa Reventberg.  

Någon gång måste makthavarna börja lyssna"

Många poliser är missnöjda över rådande lönesituation. Men också över arbetsvillkoren inom myndigheten. 

– Vi har ingen som helst löneutveckling. Hos oss vanliga poliser har lönen minskat med tio procent. Men provocerande nog har chefernas löner gått upp med betydligt fler procent. Vi vill ha en värdig grundlön och en löneutveckling som följer samhällets inflation, säger Lisa Reventberg och fortsätter: 

– Vi vill också ha ett arbetstidsavtal som gör att vi orkar att fortsätta jobba. Som det är nu så töjs det hela tiden för arbetsgivarens vinning. Så vi jobbar mer för mindre pengar, generellt sätt. Vi vill skapa någon form av debatt så att svenska folket förstår hur illa det är. Någon gång måste makthavarna börja lyssna på oss som jobbar där ute i verkligheten, säger Lisa Reventberg.