Vanligare sälja sex bland unga hbtq–personer

1:53 min

Unga hbtq–personer säljer oftare sex och testar sig mer sällan än de som inte är hbtq, visar en ny rapport.

Rapporten från RFSL Ungdom som presenteras i dag bygger på enkätsvar från 2062 hbtq-personer i åldrarna 14–25 år. Av de som svarat uppger knappt 18 procent att de någon gång haft sex mot ersättning.

Allra vanligast är det att cis-killar säljer sex, det vill säga killar som är födda som killar och identifierar sig som killar. Och det behöver inte alltid vara mot pengar.

– Alkohol är jättevanligt men också andra droger, eller prylar och resor. En del beskriver hur de har fått bostad eller sovplats i utbyte mot att ha sex, säger Edward Summanen, socionom och projektledare på RFSL Ungdom och en av rapportförfattarna.

Rapporten visar också att många av de hbtq-personer som säljer sex ofta gör det utan kondom, och många av dem har heller aldrig testat sig för könssjukdomar som klamydia och hiv.

Enligt Edward Summanen går det att dela upp de som säljer sex mot ersättning i två grupper: de som mår dåligt av det och behöver stöd och de som säger att det är frivilligt och som uppger att de mår bra av det. Och det är lika viktigt att båda grupperna blir bättre på att testa sig, menar han. 

– Det kan vara så att det finns ett motstånd hos en del för att gå och testa sig. Man kanske är rädd för bemötandet eller vad man ska behöva berätta, men man måste inte berätta hur många man har haft sex med eller på vilket sätt. Bara det är viktigt att föra ut, säger han.

Ett problem med rapporten är att enkäten bara gjordes på svenska, säger Edward Summanen.

– Därför vet vi att vi har missat en stor grupp nyanlända och ensamkommande, och där är vi medvetna om att många säljer sex för att få snabba pengar, säger han.