Bolund står fast vid amorteringskrav

Regeringens förslag att införa amorteringskrav via Finansinspektionen får hård kritik av flera remissinstanser.

Men finansmarknadsminister Per Bolund (MP) står fast vid att skärpta krav behövs.

Remisstiden för amorteringskravet på bolån går ut på måndagen.

En rad juridiska instanser ifrågasätter den lagliga grunden och tillvägagångssättet i förslaget.

Till exempel kammarrätten i Jönköping, som i våras tvingade Finansinspektionen att dra tillbaka sitt förslag på amorteringskrav, vilket i sin tur ledde till att regeringen fick ta fram ett nytt förslag och söka stöd hos de andra riksdagspartierna.

Per Bolund ska nu gå igenom alla synpunkter som kommit in med siktet inställt på att kunna lägga fram ett lagförslag.

Han betonar att långt ifrån alla svar är negativa.

– Det finns ingen entydig tolkning inom det juridiska fältet, säger Bolund till TT.

Under tiden som hushållens höga skuldsättning och vacklande amorteringskultur har diskuterats har bankerna skärpt amorteringskraven på kunderna.

Nio av tio med stora bolån amorterar i dag. Men Bolund, Riksbanken, Finansinspektionen med flera hävdar att det är bråttom att införa generella amorteringskrav.

– Vi såg under tidigare år att det gick ganska snabbt att försämra amorteringsmoralen. Jag tror inte att man ska ta för givet att den kommer att bestå om vi inte får en mer generell reglering, säger Bolund.

Bland dem som har en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorterar fyra av tio.

Om bostadspriserna börjar falla visar internationella exempel, till exempel från Danmark, att de som ligger runt 50 procent ändrar sina beteenden ganska dramatiskt, enligt Bolund.

– De minskar sin konsumtion och börjar amortera i ganska hög grad, vilket får följdverkningar i en sämre konjunktur i ekonomin som helhet.

Även Advokatsamfundet, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och förvaltningsrätten i Stockholm är kritiska till förslaget i varierande grad. Däremot har tingsrätten i Göteborg och kammarrätten i Stockholm inget att invända.