Flyktingfrågan på bordet när Löfven mötte Cameron

1:16 min

Statsminister Stefan Löfven träffade i kväll den brittiske premiärministern David Cameron i premiärministerbostaden Nr 10 Downing Street.

De diskuterade bland annat flyktingkrisen i Europa. Ekots korrespondent Staffan Sonning frågade Stefan Löfven efter mötet om inte Storbritannien tar emot orimligt få flyktingar.

– Det skiljer mycket mellan många länder i EU, det är därför vi måste ha ett helt nytt system, svarade statsministern.

Stefan Löfven duckar alltså en aning inför frågan om det är rimligt att ett EU-land, Storbritannien, tar emot en bråkdel så många flyktingar som ett annat, Sverige.

Räknar man per capita, så blir skillnaden enorm: Sverige tar emot mer än tusen gånger fler flyktingar per capita jämfört med Storbritannien.

Det här visar vilka spänningar som finns inom EU vad gäller flyktingkrisen.

En lång rad länder vägrar att gå med på ett omfördelningssystem inom unionen.

Storbritannien, tillsammans med ett par andra länder, är dock ett särfall - de har särskilda undantag från EU-krav om flyktingmottagning.

Stefan Löfven anser att hela EU:s regelverk måste skärpas.

I dag fungerar inte den så kallade Dublinförordningen, det vill säga att en flykting från utanför EU ska söka asyl i det första land han eller hon anländer till.

Dessutom måste fördelningssystemet fås att fungera på något sätt.

Stefan Löfven håller med finansminister Magdalena Andersson om att den nuvarande flyktingströmmen till Sverige inte är hållbar i längden.

– Det är inte en hållbar situation med så många på så kort tid. Vi måste ha tak överhuvudet för människor, skolorna och sjukvården ska fungera. Ur det perspektivet är det inte hållbart, säger Löfven.