Fusk-vabbande föräldrar åker på spritresor

2:13 min

Vab-fusket har ökat rejält sedan det impopulära vab-intyget slopades vid årsskiftet 2012-2013, visar ny statistik.

Syftet med att ta bort intygen var att underlätta vardagen för föräldrar till sjuka barn, men även att minska administrationen för förskole- och skolpersonal och kostnaderna för Försäkringskassan.

– Antingen är barnet på förskola och föräldrar jobbar som vanligt trots att man anmält tillfällig föräldrapenning, eller så gör man annat än att vårda barn, Peter Fausö, enhetschef på Försäkringskassans kontrollenhet.

I början av oktober genomfördes en myndighetsgemensam insatts vid färjeläget i Helsingborg där bland annat Försäkringskassan, Tullverket och Polisen deltog. Det är bland annat i samband med sådana insatser som fusk-vabbarna avslöjas.

– Vi har ju färjekontrollerna i Helsingborg där vi ibland stöter på föräldrar som varit och handlat i Tyskland, säger Peter Fausö.

I den aktuella insatsen stoppades dock bara en misstänkt pappa. Efter kontrollen ändrade han sitt uttag av tillfällig föräldrapenning till semester och han kommer därmed inte att behöva betala tillbaka några pengar till Försäkringskassan.

Fusket har fördubblats

Siffror som Sveriges Radio tagit del av visar att vab-fusket nästan fördubblats mellan 2013 och hittills i år. Under 2013 hade Försäkringskassan 1202 avslutade kontrollärenden jämfört med 1417 stycken bara fram till mitten av oktober i år. Fusk-vabbande föräldrar har hittills i år tvingats betala tillbaka närmare 32 miljoner kronor i återkrav till Försäkringskassan.

– Det vi gör nu är att vi tittar på riskfaktorer. Finns det något som signalerar att det kan vara något konstigt i ansökan om vård av barn då kommer vi att agera.

Få fall polisanmäls

Av årets ärenden har 29 procent polisanmälts för bidragsbrott eller grovt bidragsbrott. Enligt Peter Fausö rör det sig främst om fall där man kunnat bevisa någon form av systematik i fusket.

– Det hänger på hur medveten man har varit, har det pågått under lång tid, är det utstuderat eller finns det en systematik i det hela så polisanmäler vi.