Röda Korset startar mobilt team för behandling av krigstrauman

2:30 min

Många asylsökande bor för långt ifrån de sex platser i landet där Röda Korset redan har behandlingscenter.

– Vi vill tidigt komma ut och ge möjlighet till behandling, istället för att man får vänta länge och ha svårt att ta sig till våra behandlingscenter eller till sjukvården. Så vi ser fram emot att utveckla den här metoden, säger Peter Hagman som är verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Skövde.

Många flyktingar lider av posttraumatisk stress eller andra psykiska problem till följd av krig, tortyr eller förföljelse. I Sverige driver Röda Korset idag sex behandlingscenter med specialiserad traumabehandling, men många av de asylsökande som nu kommer till Sverige får bo på anläggningsboenden som ligger en bit ifrån större orter, och det är ofta svårt för dem att ta sig till något av behandlingscentren. Därför startar nu Röda Korsets behandlingscenter i Skövde ett mobilt behandlingsteam som ett pilotprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Att tidigt kunna ge behandling av trauman från krig och tortyr förbättrar möjligheterna för de asylsökande att komma in i det svenska samhället, säger verksamhetschef Peter Hagman.

– Alla flyktingar har ju inte posttraumatisk stress, men många har ju varit med om mycket svåra upplevelser och har svårt att ta till sig exempelvis utbildning och praktik. Genom att då vara tidigt ute med behandling hoppas vi kunna förebygga insjuknande längre fram också.

Det mobila behandlingsteamet består av en sjukgymnast och en psykoterapeut. De har sin bas på det största anläggningsboendet i Sverige, Restad gård i Vänersborg, och kommer därifrån åka ut till andra anläggningsboenden i Västra Götaland och göra bedömningar och behandla patienter.

I ett första skede ska man testa metoden under ett års tid innan det utvärderas, och man räknar med att ta emot ungefär 200 patienter för behandling.

– Vi kommer inrikta oss väldigt mycket på att vara stödjande, och kanske inte fördjupa behandlingarna utan försöka ge behandlingar till fler istället, eftersom behovet är väldigt stort. Vi vill till exempel använda metoder där man ger information och hjälp till självhjälp, som har visat sig vara väldigt bra, säger verksamhetschefen Peter Hagman.