Vita medelålders dör i elände i USA

1:34 min

Dödstalen bland lågutbildade, medelålders vita i USA har ökat så mycket de senaste femton åren att forskare inte har sett något liknande, enligt en ny studie. De tror att ökningen kan förklaras med självmord, narkotika- och alkoholmissbruk.

Dödstalen sjunker i allmänhet i USA, utom i en grupp - vita män och kvinnor mellan 45 och 54 år med låg utbildning. I den gruppen ökar andelen som dör stadigt sedan 1999.

Det ökande antalet dödsfall hänger ihop med sjukdom, skriver författarna till studien, Angus Deaton, årets nobelpristagare i ekonomi och hans hustru Anne Case som båda är professorer på Princetonuniversitetet.

De redovisar sina resultat i publikationen Proceedings of the National Academy of Sciences. Narkotika, alkohol och självmord, anger Deaton som tänkbara förklaringar.

Sambanden är inte klarlagda, men låg utbildning, fattigdom, sjukdom och ökad smärta är faktorer som nämns av forskarna.

En halv miljon människor är döda, som inte borde vara det, säger Angus Deaton till tidningen Washington Post och tillägger att "det är 40 gånger fler än i ebola i nivå med HIV-AIDS".

Det är svårt att hitta så stora överlevnadsförluster i modern tid, skriver två andra forskare, Ellen Meara och Jonathan Skinner på Dartmouthuniversitet, i sin kommentar till studien.

Det är en stark indikation på att något är på tok i den här gruppen, säger  Samuel Preston, till tidningen New York Times. Han är sociologprofessor på University of Pennsylvania och expert på dödlighet och hälsa.

Statistiken gäller dödstalen mellan 1999 och 2013.