P4 Värmland kollar - Stressen som gör oss sjuka

Torsby friskast i landet

0:42 min

Värmland är ett av de län i landet som har flest sjukskrivna och antalet sjukskrivna bara ökar. Torsby kommun däremot, går mot strömmen. Förra året hade kommunen lägst sjukfrånvaro i hela landet - 3,9 procent.


– Det är ett väldigt långsiktigt arbete, som till en början var ett hårt arbete för att få tillbaka långtidssjukskrivna till jobb igen. Då var det mycket rehabilitering. Nu vänder vi båten och försöker jobba mer förebyggande, säger Tina Bengtsson, personalstrateg i Torsby kommun.

– Vi gör satsningar på arbetsmiljö och tidigare signaler. Att både chefer och arbetskollegor blir duktiga på att se om någonting är annorlunda för en person.

Vad är tidigare signaler?

– Det kan ju vara att någon ändrar sitt humör. Att man ser stressad ut än vanligt, att man får små korta frånvaroperioder.