Kosta Boda vill inte betala för sanering

Kosta Boda vill inte stå för kostnaden för att undersöka hur förorenad marken blivit vid glasbruket i Orrefors.

Mark- och miljö-domstolen i Växjö har tidigare bestämt att företaget måste titta närmare på marken runt glasbruket. Men Kosta Boda har nu överklagat det här till nästa steg – som är mark- och miljö-överdomstolen.

I första hand yrkar glasjätten på att domen ska upphävas. I andra hand vill man att den ändras så att den bara gäller de delar av fastigheten Tikaskruv som har använts i den verksamhet som de har bedrivit med stöd av länsstyrelsens tillstånd.