Kronoberg

Ny taktik stoppar avverkningar

1:36 min

Naturskyddsföreningens nya inventeringsmetod har satt fart på naturvårdsarbetet i länet. Skogsstyrelsen tvingas nu kontrollera föreningens uppgifter om hot mot biologisk mångfald.

– Vi tycker att det här är bra, men vi hinner inte besöka alla skogar där Naturskyddsföreningen har hittat rödlistade och hotade arter, områden som kan klassas som nyckelbiotoper, säger Krister Tuvesson på Skogsstyrelsen. 

Genom sitt inventeringsarbete har Naturskyddsföreningens mångfaldsgrupp det senaste året stoppat många skogsavverkningar i Kronobergs län.

Det här irriterar skogsägare. Och Skogsstyrelsen är nu fullt sysselsatt med att kontrollera Naturskyddsföreningens uppgifter om rödlistade växter och djur vars livsmiljö kan slås sönder om skogen de lever i avverkas.

– Vi vill hitta de här områdena innan skogarna avverkas och försvinner, säger Peter Rolfsson som är aktiv i Naturskyddsföreningens inventeringsgrupp.

Och det är bråttom. Från det att Skogsstyrelsen har fått in en anmälan om avverkning har Naturskyddföreningen sex veckor på sig att kontrollera om det finns hotade arter i skogen innan skogmaskinerna börjar avverka.

Gör sedan Skogsstyrelsen samma bedömning som Naturskyddsföreningen att skogen är skyddsvärd kan hela eller delar av avverkningen stoppas.