Sveaskog skyddar skog

Den största skogsägaren i länet - Sveaskog - har bestämt sig för att bli ett föredöme när det gäller miljöhänsyn i skogsbruket.
20 procent, det vill säga en femtedel av den produktiva skogsmarken, ska användas till att skydda och skapa värdefulla naturmiljöer. Gamla träd och skogsgrupper ska sparas i skogsbruket. Och livsmiljöer ska skapas åt skogens hotade växter och djur. I Sveaskogs nya mijöpolicy nämns den fjällnära skogen som ett område där man måste dämpa kraven på ekonomisk avkastning till förmån för naturhänsynen.