Minskat bistånd riskerar skapa fler flyktingar

1:52 min

FN varnar för att ett minskat bistånd från bland andra Sverige riskerar att skapa fler flyktingar. Regeringen överväger att ta mer av biståndsbudgeten för att kunna täcka de ökande kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige. Men biträdande chefen för FN:s utvecklingsprogram UNDP, Michael O´Neill, vädjar till Sverige att inte glömma bort de mer långsiktiga utvecklingsmålen i utsatta länder:

– Det vore falsk ekonomi att dra ner på de delar av biståndet som går till utveckling i fattigare länder - det kommer på sikt bara att kosta mer, eftersom det bidrar till fler flyktingar, säger UNDP:s vicechef Michael O´Neill på besök i Stockholm, för att bland annat träffa utrikesdepartementet och biståndsorganet Sida.

Enligt OECD:s regler får medlemsländer som Sverige använda en del av sina biståndspengar till just flyktingmottagning.

Nu när det kommer rekordmånga flyktingar till Sverige riskerar den delen att svälla, och mindre pengar blir då kvar till exempelvis satsningar på skola eller hälsovård på plats i fattiga länder.

Michael O´Neill säger att han är mycket medveten om de svåra val som Europas regeringar nu måste göra i sina budgetar, och han applåderar "det svenska folkets generositet" som han säger, nu när Sverige tagit emot så många flyktingar.

Men han varnar ändå för konsekvenserna om man bara ser till symtomen just nu, flyktingströmmarna - och inte grundorsakerna:

Självklart handlar det om politiska lösningar på sina håll, som med kriget i Syrien, men generellt vill folk stanna i sina hemländer, men då måste det finnas möjligheter där - till utbildning, hälsovård och att hitta jobb, säger Michael O´Neill. 

Han hoppas nu att Sverige ska fortsätta med sin "ledarroll inom internationell utveckling", som han kallar det, eftersom det på lång sikt är den hållbara hjälpen på plats som kommer att minska antalet flyktingar, menar han.