Hur ska svensk industri släppa ut mindre koldioxid?

6:34 min

Vi närmar oss toppmötet i Paris, då världens länder ska försöka komma överens om ett avtal för att hejda dom farliga klimatförändringarna, som bland annat sker för att vi använder kol, olja och gas. Fem företag står för ungefär hälften av industrins koldioxidutsdläpp i Sverige och ett av dom är Cementas fabrik i Slite på Gotland. Hör ett reportage av Annika Selin.

Lyssna också på vårt samtal med Filip Jonsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers Tekniska Högskola.

Cementas fabrik i Slite på Gotland är en av de anläggningar som släpper ut mest i Sverige, cirka 1,5 miljoner ton förra året.

– Vi är en stor anläggning och vi tillverkar cement som används i princip i alla möjliga typer av byggnader, utsläppen kommer från process- och energianvändningen, säger Arvid Stjernberg, teknisk direktör på företaget.

På fem i topp-listan över de som släpper ut mest koldioxid i landet, finns Luleå kraftvärmeverk, Preems raffinaderi i Lysekil, Cementa i Slite på Gotland, och SSAB i Luleå och Oxelösund.

Dessa företag har toppat listan en längre tid, ibland har de bytt plats med varandra.

Av de åtta miljoner ton koldioxid som de fem största företagen släpper ståltillverkaren SSAB ut nästan 5 miljoner ton.

– Vi är den största utsläpparen på grund av att vi har en malmbaserad stålproduktion med kol som råvara och med de förutsättningarna så är det stora utsläpp, säger Jonas Larsson miljöchef på SSAB.

Ingen stål utan kol. Kolen behövs i själva processen för att framställa stål och så länge man använder kol är det svårt att få ner koldioxidutsläpp.

De företag som släpper ut mest koldioxid i Sverige ser inte sig själva som miljöbovar. De tycker att de är energieffektiva och flera av dem har sänkt sina klodioxidutsläpp.

De har påbörjat ett arbete med att byta ut fossila bränslen till mer klimatsmarta bränslen. De säger alla att de kan tillverka sina produkter mer miljövänligt än vad andra länder kan göra.

– När vi jämför oss med andra stålproducenter i världens så ser vi att vi är effektivare när det gäller CO2 effektivitet, säger SSAB:s miljöchef. 

I slutet av november och början av december under FN:s klimatmöte i Paris ska världens länder komma överens om och underteckna ett klimatavtal, även koldioxidutsläppen ingår avtalet.

Inför mötet har alla länder fått lämna in mål för hur mycket de vill sänka koldioxidutsläppen. EU-länderna enades redan i våras om ett gemensamt övergripande mål med en minskning på 40 procent fram till år 2030.