Lyssnartips: 0480-59 000

Länsstyrelsen saknar plan för att kontrollera vårt vatten

1:30 min

Alla länsstyrelser måste ha en plan för hur de ska kontrollera grundvattnet i framtiden – men det har man inte i Kalmar län.

Länsstyrelsen i Kalmar län har ännu inget regionalt miljöövervakningsprogram för grundvattnet, som alla länsstyrelser enligt lag är skyldiga att ha.

Det är en långsam process och man har arbetat på att förbereda ett sådant program sedan 2010. Syftet är att garantera att vi har gott om vatten av god kvalitet även i framtiden.

– Vi ser redan i dag att vi har brister, särskilt på Öland och den sydöstra delen utav länet. Det är ju kanske den torraste regionen i landet och det kan bli värre i framtiden om klimatscenarierna som vi har i dagsläget slår in, säger Sven Andersson som är vattenhandläggare på Länsstyrelsen.

Är det något som länsborna ska vara oroliga för?

– Nej, men vi vet att vi har vissa kvalitetsproblem. Till exempel rester av bekämpningsmedel på vissa ställen. I en av våra största vattenresurser, Hultsfredsdeltat, där finns gott om förorenade områden. De vill vi fortsätta att övervaka förstås.

Vattentillgångarna och dess kvalitet kan bli lidande av klimatförändringar i framtiden. Det kommer att regna mer totalt sett men också vara torka i längre perioder.

– Vi får längre säsonger som gör att vi kan komma att behöva mer vatten, inte minst för bevattning och då kan konkurrenssituationer uppstå mot det vanliga dricksvattnet.