Tarkett varslar 100 i Skåne

Av de 850 anställda i Hanaskog, Broby och Näsum varslas 100 om uppsägning.
Varslen berör 60 anställda vid anläggningen i Hanaskog, 10 i Broby och 20 i Näsum. Så sent som i maj rapporterade Tarkett Sommer-koncernen att försäljningen ökade och vinsten steg. Enligt företaget börjar man skönja en temporär nedgång på några av huvudmarknaderna. Därför är det viktigt att man nu anpassar sin tillverkning till en kommande minskad efterfrågan. Tarkett Sommer är Europas största golvtillverkare med över 7.000 anställda.