Arkeologipris till Umeå

Umeå-professorn Noel Broadbent har tilldelats det så kallade Hildebrand-priset av Svenska Fornminnesföreningen.
Han får priset bland annat för sina omfattande internationella bidrag inom den arkeologiska forskningen och för sitt arbete som professor i arkeologi i Umeå. priset är av de förnämsta inom arkeologin i Sverige.