Politiker oeniga om hur ålder på flyktingbarn bestäms

2:00 min

Partierna bakom den blocköverskridande migrationsuppgörelsen är djupt oense om medicinska åldersbedömningar ska användas på ensamkommande flyktingbarn

Både Centerpartiet och Kristdemokraterna går nu öppet emot Moderaternas krav att Migrationsverket ska återuppta de omstridda undersökningarna.

Så här säger Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott.

– Det är viktigt att barn får sina rättigheter tillgodosedda, och att vuxna inte blir behandlade som barn.

– Men det finns väldigt stora osäkerhetsmoment i framför allt hur man har använt resultatet av de här radiologiska undersökningarna. Och därför tycker vi att man använder andra metoder, säger Emma Henriksson.

I september slutade Migrationsverket att beställa medicinska bedömningar för att uppskatta åldern på ensamkommande ungdomar.

Ett av skälen var att det är svårt att hitta läkare som vill göra röntgenundersökningarna. Metoden har fått kritik för att inte vara tillförlitlig.

I stället fattar myndigheten numera beslut efter samtal med den asylsökande och genomgång av handlingar - om inte den ensammakommande själv tar initiativ till ett läkarbesök.

Men Moderaterna krävde i förra veckan att de medicinska åldersbedömningarna ska återupptas.

Så här sade partiets migrationspolitiske talesperson Johan Forssell till SVT.

– Utan de här bedömningarna har man faktiskt ännu mindre information, vilket riskerar att öppna upp för godtycke.

Frågan splittrar emellertid de sex partier som nyligen gjorde upp om integrations- och migrationspolitiken.

Förutom Kristdemokraterna dömer även Centerpartiet ut de medicinska åldersbedömningarna.

Johanna Jönsson, som är migrationspolitisk talesperson, tycker att det är viktigt att försöka ta reda på hur gamla barnen är, till exempel med hjälp av en psykosocial bedömning.

– Det görs ju ålderbedömningar redan i dag, och ungdomar räknas upp i ålder hela tiden. Men de här medicinska åldersbedömningarna är väldigt osäkra. Jag har inte hört en enda barnläkare som säger att det här är en bra idé, säger Johanna Jönsson.

Men Folkpartiets Fredrik Malm förstår inte varför de medicinska åldersbedömningarna skulle vara ett problem.

–Det hävdas att de inte är tillförlitliga till 100 procent, och det är mycket tydligt i Socialstyrelsens rekommendationer att de inte är 100 procent vattentätt tillförlitliga. Det finns väl väldigt lite i det medicinska som är det, å andra sidan.

– Men det är en del av en helhetsbedömning för att bedöma om en person är under eller över 18 år. Och de tillämpas i alla andra länder, då är det rimligt att man också kan göra det i Sverige, säger Fredrik Malm.

Miljöpartiet vill inte ge besked var man står i frågan.

Men migrationsministern - socialdemokraten Morgan Johansson - säger i en skriftlig kommentar till Ekot att frågan om medicinska åldersbedömningar får hanteras i den översyn av ensamkommande barn som partierna har enats om.