Trafiken i Jönköping

Ambulanser påverkas av trafikköerna

1:54 min

De senaste tio åren har Jönköpings trafik ökat med 16 procent. Detta påverkar även ambulansutryckningarna som har fått det svårare de senaste åren.

De senaste dagarna har vi rapporterat om den allt mer ansträngda trafiksituationen i Jönköping, och reaktionerna har varit starka. Många menar på att kommunen och Trafikverket gör staden bilfientlig.

Det är dock inte privattrafiken som påverkas av den allt mer ansträngda trafiksituationen. Även ambulansutryckningarna har fått det jobbigare de senaste åren.

– Ja, vi märker ju av en tätare trafik och det påverkar oss, självklart. Jag har kört en del i stan och visst är det en skillnad i dag jämfört med för fem, sex år sedan, säger Rickard Joneman, områdeschef för ambulansen i Jönköping.

Varje dag passerar 55 000 fordon på E4:an, på kommunens gator i staden handlar det om 150 000 resor varje vardag. Rickard Joneman har kört ambulans i 16 år och han vet när trafiken är som jobbigast.

Värst är ju rusningstrafiken men faktiskt är det väldigt tät trafik hela dagarna. Sedan förstår vi kommunens planer på att minska trafiken i centrala Jönköping genom avsmalningar och liknande men där kan vi ju bara ge våra synpunkter.

Trots ökningen av trafik lyckas fortfarande räddningstjänst och ambulans hålla sina insatstider, men på sikt vill räddningstjänsten bygga en ny station söder om Jönköping eftersom staden fortsätter växa. Ambulansverksamheten har nu en dialog med kommunen i de här frågorna och vill ha förändringar i trafiken för att lättare komma fram när man ska rädda liv. Det handlar om att få grönt ljus i trafikkorsningar som räddningstjänsten har i dag, men även att man får köra i bussfiler.

– Vi ser att vi så småningom måste se om vi kan få förtur i vissa belastade korsningar, absolut, säger Rickard Joneman.

Tycker du att trafiksituationen i Jönköping har förändrats de senaste åren? På vilket sätt? Kommentera!