Markarydspolitiker backar

Nu återupptas arbetet med att bilda ett regionförbund. Kritiska Markarydspolitiker formulerar om sig efter politiska påtryckningar.
I början av mars stoppades plötsligt allt arbete med det planerade regionförbundet i Kronobergs län. Det sedan kritiska invändningar från politiker i Markaryd tolkats som att de sa nej till ett regionförbund. Nu har fyra borgerliga politiker i brevform formulerat sig tillräckligt positivt för att arbetet ska återupptas. Men det var först efter påtryckningar, från bland andra den socialdemokratiske riksdagsmannen Tomas Eneroth, som de kritiska Markarydspolitikerna skrev brevet. I brevet till politikerna i den så kallade styrgruppen skriver de, om än med en mycker reserverad hållning, att de principiellt ställer sig bakom tanken på att bilda ett regionförbund. I en kommentar till brevet säger en av författarna, kristdemokraten Jörgen Johansson att de gjort sig omaket att skriva brevet för att inte fortsättningsvis stämplas som bromsklossar, men att brevet inte innebär att de ändrat sin kritiska inställning till ett regionförbund. Den socialdemokratiske riksdagsmannen Tomas Eneroth försvarar påtryckningarna på Markarydspolitikerna, eftersom han anser att det krävdes ett förtydligande från Markaryd eftersom de tidigare uppfattats som nejsägare. Utan det hade arbetet med att bilda ett regionförbund inte kunnat återupptas, säger Eneroth.