Strandskyddsförslag kritiseras

Riksdagspolitiker från Kronobergs län gör tummen ner för Naturvårdsverkets förslag om ändrat strandskydd.
Flera riksdagspolitiker från länet är kritiska mot de förändringar i strandskyddet som Naturvårdsverket föreslagit i en rapport till regeringen. I Kronobergs län har man i flera kommuner efterfrågat lättnader i strandskyddet för att få fler människor att vilja bosätta sig här. Men något sådant finns inte med i Naturvårdsverkets förslag. De lättnader som föreslås är bland annat att sjöar som är mindre än en halv hektar ska undantas från strandskyddet, och att de nordligaste länen i landet ska få lättnader i strandskyddet för att stärka sin regionala utveckling. Något som bland andra moderaten Anders G Högmark och socialdemokraten Carina A Elgestam tycker även borde gälla utflyttningsbygder i södra Sverige.