Dyr grushög när järnsanden inte får användas

Järnsand från Rönnskärsverken har i årtionden använts som fyllnadsmaterial i vägar. Den miljöskulden kan bli dyrbar för Skellefteå kommun.

Det kan bli dyrare laga vägar i Skellefteå kommun framöver. Den järnsand som man brukat använda som fyllnadsmaterial får inte längre användas eftersom den bland annat kan läcka tungmetaller. Påträffas järnsand vid grävningar kan den behöva fraktas bort till deponi, det är en bedömning som ska göras från fall till fall om sanden kan ligga kvar eller inte.

Kommunen äger också själv en rejäl grushög.

– Det finns ett upplag på 50 000 ton tror jag, säger Ola Burström, socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.

– Vi har att följa de bestämmelser som är. Sedan kostar det naturligtvis en hel del pengar. Att transportera bort ett sånt här material kostar mycket, och dessutom att inte kunna använda det fördyrar också anläggningsarbetena.