Oväntat starkt BNP i USA

Comeback i raketfart - så beskrivs dagens besked från det amerikanska handelsdepartementet att bruttonationalprodukten, BNP, alltså det samlade värdet av alla varor och tjänster det första kvartalet i år växte med 5,8 procent.
Det är den största ökningen på över två år och en kraftig vändning efter förra årets tillbakagång i den amerikanska ekonomin. De preliminiära siffrorna är bättre än dom flesta bedömare hade trott och de senaste BNP-rapporterna har dessutom visat sig vara bli än mer positiva när de senare reviderats - det vill säga defintivit fastställts. En huvudorsak till att ekonomin nu tagit fart igen är att företagen börjar producera mer efter att det senaste året först och främst försökt göra sig av med sina lager av osålda varor. Dessutom fortsätter amerikanerna att konsumera i en takt som beskrivs som hälsosam för ekonomin. Företagsinvesteringarna står fortfarande på minus men minskningen första kvartalet i år var betydligt mildare än i slutet av förra året, så även där ses en positiv trend i den amerikanska ekonomin och därmed i förlängningen världsekonomin. Reaktionen på USA-börserna blev ändå blandad, eftersom handlarna fortfarande väntar på att se vändningen i företagens kvartalsrapporter och idag kom ytteligare några som inte levde upp till marknadens förväntningar. Diskussionen här handlar nu också om när centralbanken kommer att höja räntan för att kyla av den snabbt växande ekonomin. OECD varnade ju så sent som igår för överhettning i USA och det allmänna tipset är att ränteökningen kommer vid bankens möte i slutet av juni. Anders Ask/New York